TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Servicii

Serviciile pe care le oferim:

  • Analize chimice şi microbiologice complete pentru orice fel de apă: analiza caracteristicilor generale ale apei (pH, conductivitate, alcalinitate, duritate, turbiditate, materii în suspensie, reziduu fix, oxidabilitate, CCOQ-, CBOS, extractibile cu solvent), anionii (azotaţi, azotiţi, cianuri, cloruri, fosfaţi, sulfaţi, sulfuri, silice), cationii comuni (aluminiu, amoniu, calciu, magneziu, mangan, fier) şi metale grele (arsen, cadmiu, crom, cupru, mercur, nichel, plumb, zinc, etc.) şi poluanţi specifici (hidrocarburi, detergenti, fenol, tanin şi lignină, etc.).
  • Analize la emisii şi imisii de poluanţi în atmosferă, inclusiv analiza gazelor de ardere de la centrale termice sau incineratoare conform Ord. 462/93, cu exprimarea rezultatelor conform normativelor, precum şi precizarea randamentului de ardere şi a excesului de oxigen;
  • Analiza emisiilor de COV (compuşi organici volatili) la depozite, autocisterne si pompe de distribuţie a benzinei, conform HG 568/2001 şi Normelor din Ord, MAPM 781/2004 şi HG 893/2005, precum şi analiza emisiilor de COV din operaţii cu solvenţi şi întocmirea bilanţurilor anuale de emisii cf. HG 699/2003 completată cu HG 1902/2005 şi Ord. 859/2005 ;
  • Analize de emisii de pulberi şi determinarea imisiilor de pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.
  • Pentru analizele de aer se folosesc aparate specifice, automate, cu înregistrarea tuturor parametrilor determinării (analizoare de gaze arse, analizoare de COV, pompe portabile de aspiraţie pentru imisii chimice specifice şi pulberi).
  • Analize de caracterizare chimică a solului şi determinarea contaminării soiului, cf. HG 1408-2007, cu produse petroliere, metale grele şi alţi compuşi chimici naturali sau de provenienţă industrială. Prelevarea probelor de sol cu sondă specifică şi prelevarea apei din forajele de observaţie cu pompă electrică submersă.
  • Teste de levigabilitate pentru deşeuri solide în vederea caracterizării pentru depozitare cf. Ord. 95/2005.
  • Determinări de zgomot conform legislaţiei specifice pentru mediul ambiental.

LABORATOARELE TONNIE desfăşoară de mai mulţi ani servicii analitice de monitorizare a factorilor de mediu pe bază de contract, pentru mari firme comerciale din România (ex. COCA-COLA, AGRISOL, SOCERAM, TIMKEN, UNILEVER, UZUC, WIENERBERGER, SAINT-GOBAIN ISOVER, OŢELINOX Târgovişte, CROMSTEEL, OMV-PETROM, MOL Romania, etc), pe tot teritoriul ţării.