TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Analize de sol

ANALIZAREA SOLULUI

analiza-sol-tonnie-labs.ro

analiza-sol-2-tonnie-labs.ro

Poluarea solului poate avea loc în stratul de suprafaţă prin scurgeri lichide sau împrăştiere de pulberi, şi în profunzime prin scurgeri din rezervoare îngropate, conducte de transport, sonde de petrol, injectări de ape uzate, exploatări miniere,etc.

Poluarea de adâncime este cea mai gravă deoarece este greu de remediat şi pune în pericol acviferele subterane.

Poluanţii solubili în apă sunt transportaţi şi dispersaţi în profunzime de către precipitaţii; poluanţii insolubili în apă, reprezentaţi în special de metalele grele, rămân la locul de impact.

Analizarea solului trebuie să ţină seama de aceste particularităţi. Probele de analiza a solului pot fi recoltate din stratul de suprafaţă, de la 5-30 cm. pentru investigarea contaminării unor terenuri, sau de la adâncimi de 1¸5 m., chiar până la stratul de apă freatică, pentru evidenţierea unor poluări de profunzime.

Calitatea solului şi nivelele de poluare ale lui sunt precizate în Ord. 756/1997. Se consideră 2 categorii de sol, în funcţie de utilizare: soluri sensibile, prin care se înţeleg terenurile cu folosinţă agricolă, şi soluri mai puţin sensibile, care cuprinde terenurile pe care se găsesc construcţii civile şi industriale şi pe care se desfăşoară activităţi economice şi tehnice. Ord. 756/97 stabileşte pentru cele 2 categorii de folosinţă, faţă de valori normale, valorile de prag de alertă şi valorile limită de intervenţie. Pragul de alertă este valorea poluanţilor la care trebuie luate măsuri de eliminare a surselor de contaminare iar valoarea de intervenţie este concentraţia la care trebuiesc aplicate procedee de remediere, de refacere a calităţii solului.

Contaminanţii reglementaţi prin Ord. 756/97 sunt:

  • Metale (Ag,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Sn,Tl,V,Zn)
  • Compuşi toxici (Cianuri, Sulfocianuri)
  • Hidrocarburi aromate mononucleare (BTEX)
  • Hidrocarburi aromate hidroxilate (fenoli, etc.)
  • Hidrocarburri aromate polinucleare (HAP)
  • Hidrocarburi aromate clorurate (Clorbenzeni, Clorfenoli)
  • Bifenili policloruraţi (PCB)
  • Dioxine, Furani
  • Pesticide organice clorurate
  • Pesticide triazinice

Analiza tuturor acestor compuşi cere o dotare complexă, cu aparatură secializată performantă: spectrometre UV-VIS, IR, AAS, cromatografe GC-MS, şi tehnici laborioase de preparare a probelor de analizat.

Recoltarea de probe de sol de la adâncimi de până la 0,5-0,7 m. se face cu sonde de mână; pentru adâncimi mai mari sunt necesare echipamente şi utilaje mecanice (foreze).

Laboratoarele TONNIE sunt dotate cu sonde auger manuale pentru recoltarea de probe de la adâncimi mai mici de 1 m. şi cu o foreză motorizată, cu sondă spirală, pentru găuri de până la 2 m. Pentru adâncimi mari şi realizarea de profile de sol, Laboratoarele TONNIE colaborează cu o firmă specializată în geotehnică, utilată cu o foreză autoportantă capabilă să foreze până la 12-15 m. prin percuţie, cu extragerea de carote de sol în tuburi de plastic cu lungimea de 1,2 m.

Probele de sol recoltate sunt pregătite în laborator pentru analizare. Pregătirea constă în uscarea în aer timp de 24 de ore, apoi sortarea componentelor accidentale (rădăcini de plante, pietre, corpuri străine), mărunţirea, omogenizarea şi sitarea. A doua operaţie de pregătire este dezagregarea probei şi trecerea în soluţie a compuşilor de analizat. În acest scop Laboratoarele TONNIE folosesc un aparat de digestie termică acidă model HACH-Digesdhal. Acest aparat permite prelucrarea uniformă a tuturor probelor cu consum minim de reactivi şi protejarea mediului.

Ca tehnici analitice, pentru analiza de metale a solului folosim un spectrometru de absorbţie atomică AnalytikJena model ContrAA 300, cu sursă cu xenon ce emisie continuă şi cu sistem de obţinere de hidruri metalice. Pentru analizele de hidrocarburi folosim un gaz-cromatograf Perkin-Elmer model CLARUS 850 cuplat cu spectrometru de masă (GC-MS) şi cu detectoare FID şi ECD, şi un spectrometru FTIR Bruker model Tensor 27. Determinarea THP la serii mari de probe, unde este necesară obţinerea în câteva ore a concentraţiei de contaminanţi petrolieri, o efectuăm cu un analizor-spectrometru IR nedispersiv (NDIR) HORIBA model OCMA 310. Solventul de extracţie al hidrocarburilor dein sol este S-316, un poli-dicloro-trifuoro-etan netoxic, nevolatil, nepoluant.

Analizele de sol efectuate de Laboratoarele TONNIE se încadrează în cerinţele HG 1403 şi 1408 din 2007 pentru investigarea şi refacerea terenurilor contaminate.

Preţurile analizelor de sol sunt destul de mici tocmai datorită aparaturii performante, recente, de mare randament, deşi foarte scumpă. Astfel, analizele de compuşi individuali (metale, compuşi toxici) costă 39 lei/analiză, analiza de THP costă 49 lei/probă iar analizele claselor de hidrocarburi, efectuate prin cromatografie, costă între 100 şi 130 lei/probă.

ANALIZA DESEURILOR

Deşeurile industriale sunt clasificate în 3 categorii funcţie de gradul de periculozitate pentru mediu: deşeuri inerte, deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.

Multe din aceste deşeuri nu pot fi refolosite şi trebuiesc depozitate. Deşeurile inerte (materiale naturale de construcţie necontaminate cu compuşi chimici) pot fi puse în depozitele de deşeuri urbane şi menajere unde formează straturi de izolare.

Pentru deşeurile nepericuloase şi periculoase trebuie depozite specifice iar deşeurile trebuie analizate anterior şi caracterizate pentru concentraţia diferiţilor compuşi toxici şi periculoşi conţinuţi. Cel mai important aspect pentru materialele depozitate este spălarea cu apa din precipitaţiile naturale a diferitelor componente şi poluarea terenurilor şi apelor din vecinătate.

Ord. 95/2005 precizează categorii de deşeuri solide, granulare, caracteristicile chimice pentru admiterea la depozitare şi metodele de testare a acestor proprietăţi specifice. Principalul test este „levigabilitatea” care reproduce în laborator spălarea materialului depozitat de către precipitaţiile naturale. Lichidul care spală materialul (deşeul) se numeşte levigat. Testul este complex prin condiţiile diverse în care se efectuiază şi modul de calculare a rezultatelor. Principalii componenţi verificaţi prin acest test sunt metalele grele, care nu suferă transformări în timp şi sunt compuşi toxici pentru vieţuitoarele şi plantele trestre şi acvatice.

Laboratoarele TONNIE efectuiază testari de levigabilitate pentru deşeuri solide de diferite provenienţe în scopul caracterizării pentru depozitare, la nivelul de complexitate necesar şi în condiţiile metodologiei indicate de Ord. 95/2005. Preţul unui test de levigabilitate începe de la 500 lei/probă.

O variantă a anlizării deşeurilor este analizarea nămolurilor reziduale din staţiile de epurare orăşeneşti, în vederea utilizării ca îngrăţăminte agricole. Caracterizarea acestora este reglementată de Ord. 344/2004 şi este direcţionată deasemeni pe analiza metalelor grele dar şi a claselor de hidrocarburi periculoase (HAP, Clorurate, pesticide). Laboratoarele TONNIE execută perfect toate aceste analize datorită dotării cu aparatura de analiză de excepţie pe care o are şi a tehnicienilor cu experienţă care lucrează.