TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Analiza emisii COV

Analiza emisiilor de COV

O altă categorie importantă de emisii sunt cele de compuşi organici volatili (COV). In această categorie intră emisiile de vapori de benzină din rezervoarele de depozitare şi din timpul transferului, reglementate prin Ord. 781/2004, şi emisiile de vapori de solvenţi organici şi alţi compuşi volatili folosiţi în operaţii de vopsire, lăcuire, lipire cu adezivi, producţie de vopsele şi adezivi, tipărire, spălare chimică, etc., reglementate prin HG 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Laboratoarele TONNIE efectiază analiza emisiilor de COV din orice activitate, cu ajutorul unui analizor specific cu detector cu fotoionizare model MultiRAE+PID cu sursă de UV de 10,6 eV. Analizorul poate măsura concentraţia a  peste 100 compuşi chimici diferiţi, calculează media concentraţiilor pe interval de 15 min., indică valoarea maximă şi înregistrează datele pentru a reda graficul conc./timp.

Laboratoarele TONNIE au experienţa şi cunoştinţele necesare ca, pe baza analizelor de COV efectuate şi a datelor colectate din operaţiile şi instalaţii din care se emit vapori de solvenţi organici, să întocmească Bilanţuri anuale şi Rapoarte de gestionare a emisiilor de COV conform cerinţelor HG 699/2003.