TonnieLabs a devenit ALS

VEZI PAGINA OFICIALA

Analiza emisii pulberi

Analiza emisiilor si imisiilor de pulberi

Pentru determinarea emisiilor de pulberi folosim tehnica gravimetrică cu filtre din fibre de sticlă, cu porozitate de 8 mm şi suprafaţă de 19,5 cm2 şi mod de lucru conform SR ISO. Aspiraţia probelor se face cu o mini-pompă de buzunar, model SKC Sidekick, cu debit controlat de 0,5 – 3 L/min. Filtrele sunt plasate în port-filtre speciale din plastic sau pe un port-filtru metalic pentru masurători de gaze fierbinţi. Filtrele sunt codiţionate în laborator şi sunt cântărite pe balanţă analitică cu precizie de 0,1 mg.

Laboratoarele TONNIE efectuiază condiţionarea filtrelor şi cântărirea lor în condiţii analitice şi pentru beneficiari care fac recoltări de probe dar nu au laboratoare de analize dotate corespunzător.

Pentru imisiile de pulberi în suspensie folosim un analizor automat, computerizat, care măsoară reflexia unei raze laser pe suprafaţa particulelor din aer. Analizorul inregistrează valorile măsurate într-un interval de timp ales, calculează media ponderată şi indică valorile minime şi maxime. Prin introducerea unor impactori speciali, se pot măsura imisiile de pulberi de ≥10 µ (PM10), de 2,5 µ (PM2,5) sau chiar de 1µ.

Preţul analizei de emisii de pulberi este de 55 lei/analiză.

Din pulberile colectate pe filtre determinăm concentraţia de metale grele prin AAS precum şi alţi compuşi în stare solidă (sulfaţi, fluoruri, etc)


analiza-emisii-cov--analizor-rae-tonnie-labs.ro